מבחר כסאות ממונעים מתפרקים לניידות מלאה בעיר ובתוך הבית,

 כסאות חזקים בעלי משקל נמוך מתוצרת חברת שופריידר טאיוואן